Blog Image

Fullerö Säteris Blogg

Om Fullerö Säteris Blog

Här uppdaterar vi med nyheter från Fullerö Säteri.
Klicka här för att komma tillbaka till Fullerö Säteris hemsida (www.fullerosateri.se)

Visning för Sällskapet för renässans- och barockstudier

Kultur Posted on 13 Oct, 2008 17:22

Den 4 Oktober besökte styrelsen för Sällskapet för renässans- och barockstudier Fullerö på initiativ av Lisa Skogh (doktorand, konstvetenskap) och Merit Laine (Kungl. Husgerådskammaren). Övriga besökare var Erland Sellberg (docent, Idéhistoria, Stockholms universitet), Elisabeth Westin-Berg (Skokloster slott), Lena Rangström (Livrustkammaren), Margareta Revera (docent, historia, Uppsala universitet), Ola Winberg (doktorand historia, Uppsala universitet) och Hans Soop (tidigare intendent Vasamuseet).

Sällskapet för renässans- och barockstudier, bildat 1992, har som mål att sammanföra forskare och andra som är intresserade av svensk och europeisk kultur under 1500-, 1600- och 1700-talen. Sällskapet är utpräglat tvärvetenskapligt och ordnar föreläsningar och vetenskapliga seminarier, visningar och utflykter till intressanta byggnadsminnen som Fullerö Fideikommiss.

Blog ImageStuderande södra fasaden av huvudbyggnaden, från vänster till höger: Docent Merit Laine (Kungl. husgerådskammaren), intendent Elisabeth Westin-Berg (Skokloster slott, ansvarig för biblioteket), fil. dr Margareta Revera (Historiska institutionen, Uppsala universitet), docent Erland Sellberg (Idéhistoria, Sthlms universitet), fil. dr Lena Rangström (Livrustkammaren) och Nilla Cronstedt

Blog ImageLisa Skogh med huvudbyggnaden och flyglar i bakgrunden.Fullerö på utställning i Paris

Kultur Posted on 17 Jan, 2008 12:44

Fullerö är med som ett exempel på svenskhetens hjärta på utställningen “Les maisons rouges” / “De röda husen” på på Centre Culturel Suédois i Paris.

Mer information finns på http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_742183.svd

Blog ImageVisning av Fullerö på kulturhusens dag

Kultur Posted on 04 Nov, 2007 21:29

Under kulturhusens dag annordade vi i
samarbete med Västmanlands läns museum en visning av slottsparken och
biblioteksflygeln. Det var en mycket lyckad vising med många intresserade som
kom för att ta del av det kulturarv som finns bevarat på Fullerö i form av
byggnadsminnen, historia och konstföremål. Vi hoppas på att kunna fortsätta
detta sammarbete i framtiden.

(Nedan text och bild från Västmanlands läns
museum)

K-MÄRKT I VÄSTMANLAND

Blog Image

Kulturhusens dag firas årligen i hela Europa.
Under dagen uppmärksammas speciella kulturmiljöer dit allmänheten är välkommen.
Riksantikvarieämbetet, Västmanlands läns museum, Länsstyrelsen i Västmanland
och kommunerna i länet arbetar med kulturmiljövård på olika sätt. Platser och
byggnader som k-märks berättar för oss om byggnadstraditioner, arkitektur,
spännande personhistorier och hur samhällen växt fram. Att skydda och
tillgängliggöra är två viktiga sidor av kulturmiljöarbetet. I hela Västmanlands
län finns det sammanlagt 51 byggnadsminnen, 29 riksintressen och ett stort
antal andra miljöer som också är viktiga att bevara och visa.