Den 4 Oktober besökte styrelsen för Sällskapet för renässans- och barockstudier Fullerö på initiativ av Lisa Skogh (doktorand, konstvetenskap) och Merit Laine (Kungl. Husgerådskammaren). Övriga besökare var Erland Sellberg (docent, Idéhistoria, Stockholms universitet), Elisabeth Westin-Berg (Skokloster slott), Lena Rangström (Livrustkammaren), Margareta Revera (docent, historia, Uppsala universitet), Ola Winberg (doktorand historia, Uppsala universitet) och Hans Soop (tidigare intendent Vasamuseet).

Sällskapet för renässans- och barockstudier, bildat 1992, har som mål att sammanföra forskare och andra som är intresserade av svensk och europeisk kultur under 1500-, 1600- och 1700-talen. Sällskapet är utpräglat tvärvetenskapligt och ordnar föreläsningar och vetenskapliga seminarier, visningar och utflykter till intressanta byggnadsminnen som Fullerö Fideikommiss.

Blog ImageStuderande södra fasaden av huvudbyggnaden, från vänster till höger: Docent Merit Laine (Kungl. husgerådskammaren), intendent Elisabeth Westin-Berg (Skokloster slott, ansvarig för biblioteket), fil. dr Margareta Revera (Historiska institutionen, Uppsala universitet), docent Erland Sellberg (Idéhistoria, Sthlms universitet), fil. dr Lena Rangström (Livrustkammaren) och Nilla Cronstedt

Blog ImageLisa Skogh med huvudbyggnaden och flyglar i bakgrunden.