Blog Image

Fullerö Säteris Blogg

Om Fullerö Säteris Blog

Här uppdaterar vi med nyheter från Fullerö Säteri.
Klicka här för att komma tillbaka till Fullerö Säteris hemsida (www.fullerosateri.se)

Första drevjakten på 50 år

Jakt Posted on 04 Nov, 2007 21:38

“Dovvilt på Ojagad Mark!” är ett reportage från Fullerö i Jaktjournalen i september 2007. Per Klaesson beskriver i ord och bild den första drevjakten på Fullerö under 50 år. Öppna bifogad pdf-fil för att läsa hela reportaget.

Blog ImageBlog ImageBjörn Olav med fälld smalhindVisning av Fullerö på kulturhusens dag

Kultur Posted on 04 Nov, 2007 21:29

Under kulturhusens dag annordade vi i
samarbete med Västmanlands läns museum en visning av slottsparken och
biblioteksflygeln. Det var en mycket lyckad vising med många intresserade som
kom för att ta del av det kulturarv som finns bevarat på Fullerö i form av
byggnadsminnen, historia och konstföremål. Vi hoppas på att kunna fortsätta
detta sammarbete i framtiden.

(Nedan text och bild från Västmanlands läns
museum)

K-MÄRKT I VÄSTMANLAND

Blog Image

Kulturhusens dag firas årligen i hela Europa.
Under dagen uppmärksammas speciella kulturmiljöer dit allmänheten är välkommen.
Riksantikvarieämbetet, Västmanlands läns museum, Länsstyrelsen i Västmanland
och kommunerna i länet arbetar med kulturmiljövård på olika sätt. Platser och
byggnader som k-märks berättar för oss om byggnadstraditioner, arkitektur,
spännande personhistorier och hur samhällen växt fram. Att skydda och
tillgängliggöra är två viktiga sidor av kulturmiljöarbetet. I hela Västmanlands
län finns det sammanlagt 51 byggnadsminnen, 29 riksintressen och ett stort
antal andra miljöer som också är viktiga att bevara och visa.