Just nu gör vi en omfattande ombyggnad av kostallet. Utfodringsområdet bakom stallet har cementeras för att minska risken för personalolyckor samt att göra det lättare för korna att komma åt utfodringsbordet. Tack vare det hårdare underlaget blir gångvägarna från fähuset till fållan och betet tryggare för nötkreaturen. Dessutom undviker man att korna smutsar ner sig i onödan under olika årstider. Vi bygger även ett nytt utfodringsbord och flera nya vattenbehållare i linje med rekommendationer från KRAV.

Nedan är en skiss av stallet som det kommer att se ut efter ombyggnad.

Blog Image

Mer information om KRAVs regler för ekologisk uppfödning av nötkreatur finns att ladda ner från KRAVs hemsida http://arkiv.krav.se/arkiv/broschyr/Djurhallning.pdf